Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: 11. schůze Zastupitelstva města Plzně, 14. 12. 2023 od 9:00 hod., v zasedací síni městské radnice.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2023:
9. 2. | 23. 3. | 4. 5. | 1. 6. slavnostní | 15. 6. | 14. 9. | 2. 11. | 14. 12.

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa jednání zastupitelstva od 19. května 2016. Kvalita přehrávání se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně