Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: 12. schůze Zastupitelstva města Plzně, pondělí 3. 2. 2020 od 9:00 hod., v zasedací síni městské radnice.
Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na http://usneseni.plzen.eu/podklady

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2020:
3. 2. | 23. 3. | 11. 5. | 1. 6. slavnostní | 22. 6. | 14. 9. | 9. 11. | 7. 12.

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa z posledních tří jednání zastupitelstva! Kvalita přehrávání: se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně